Συμπτώματα και ΣημείαΠόνος στους Όρχεις
Πόνος στους Όρχεις
Γενικά για τον όρχι
Οι άνδρες έχουν μεγάλη ανησυχία και αγωνία, όταν αισθάνονται πόνο…
Συχνουρία
Συχνουρία
Τι σημαίνει συχνουρία
Η αύξηση του αριθμού των ουρήσεων στο 24ωρο – φυσιολογικά ο αριθμός δεν…
Αιματουρία

Αιματουρία

Ε. Τι σημαίνει αιματουρία ;

Α. Αιματουρία είναι ή ύπαρξη ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα σε ποσότητες…

Αιμοσπερμία

 Αιμοσπερμία- Αίμα στο σπέρμα

Τι είναι ή αιμοσπερμία ; Το αίμα στο σπέρμα είναι κάτι σχετικά ασυνήθιστο. Βλέποντας το, μπορεί να…

Αλγος στην περιοχή της Πυέλου
Αλγος στην περιοχή της Πυέλου
Τι σημαίνει πυελικό πόνος ;
Η έννοια του Πυελικού άλγους αναφέρεται στον…