Ακράτεια Ούρων Ακράτεια Ούρων 

 
Πλήρης Βίντεο-Ουροδυναμική μελέτη
Συντηρητική και φαρμακευτική θεραπεία
Τοποθέτηση ταινιών ελευθέρας τάσης κυρίως διαμέσου των θυροειδών τρημάτων 
και στον άνδρα (AdVance) και στην γυναίκα (TVT-O)
Οπισθοηβική κολποανόρθωση (εγχείρηση κατά Burch)
Χειρουργική θεραπεία της πτώσης του πυελικού εδάφους στην γυναίκα 
(ιεροκολποπηξία χωρίς ή με ταυτόχρονη υστερεκτομή)
Διουρηθρική περισφιγκτηριακή έγχυση κολλαγόνου, Zuidex™, Deflux®
Διουρηθρική ενδοκυστική έγχυση Botox™ (Botulinum toxin) 
σε εκλεκτικές περιπτώσεις υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης με επιτακτική ακράτεια
Τοποθέτηση τεχνητού σφικτήρα σε περίπτωση ακράτειας ούρων μετά από ριζική προστατεκτομή σε άνδρες
 
 

1.   Ταινία  στήριξης ουρήθρας χωρίς βελόνες με τομική νάρκωση, 1 μικρή τομή και σε γρήγορο χρόνο, με ειδικές τσέπες σύλλήψης στην άκρη για εύκολη προώθηση με την λαβίδα.

2.    Τοποθέτηση ταινίας στήριξης της ουρήθρας με ειδικές βελόνες διά μέσου του θυρεοειδούς τρήματος (TVT-O).

Διουρηθρική ενδοκυστική έγχυση Botox

3.    Ενδοκυστικές  υποβλεννογόνιες  εγχύσεις ΒΟΤΟΧ για την θεραπεία της νευρογενούς  υπερδραστήριας κύστης με επιτακτική ακράτεια.

 

Οπισθοηβική Κολποανάρτηση κατά Burch

Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ανάρτησης του κόλπου(2) με ράμματα στον κτενίτη σύνδεσμο(3).
Εικόνα 2. Χειρουργική εικόνα πού δεικνύει τά ράμματα πού αναρτούν τά τοιχώματα του κόλπου στον κτενίτη σύνδεσμο