ΕνδοουρολογίαΕνδοουρολογία

• Διουρηθρική θεραπεία όγκων και στενωμάτων της ουρήθρας
• Διουρηθρική προστατεκτομή
• Διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης
• Διουρηθρική θεραπεία όγκων και στενωμάτων του ουρητήρα
• Διουρηθρική ή και διανεφρική διαδερμική τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων
• Διουρηθρική ή και διανεφρική διαδερμική αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα ή της πυελοουρητηρικής συμβολής
• Διαδερμική αντιμετώπιση νεφρικών κύστεων

Διουρηθρική  Ηλεκτροτομή όγκου κύστεως
 

a.    Όγκος  ουροδόχου κύστεως
b.    Διουρηθρική  ηλεκτροτομή  όγκου  κύστης.

 

Σχηματική εικόνα μίας διουρηθρικής εκτομής πολλαπλών όγκων(θηλωμάτων) ουροδόχου κύστεως

 

Διουρηθρική  Προστατεκτομή

Σχηματική εικόνα μίας διουρηθρικής εκτομής των λοβών του προστάτη.

 

Εσωτερική  Ουρηθροτομια

Εσωτερική Ουρηθροτομια με την χρήση οπτικού ουρηθροτόμου και την βοήθεια ουρητηρικού καθετήρα ως οδηγού.