ΚιρσοκήληΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

1. Τι  είναι ή Κιρσοκήλη
Με τον όρο κιρσοκήλη εννοούμε την μετρίου ή μεγάλου βαθμού διάταση του φλεβικού πλέγματος  στο όσχεο. Οί φλέβες αυτές  αποτελούν στοιχεία τού σπερματικού τόνου και έχουν σαν λειτουργία την παροχέτευση του αίματος από τους όρχεις . Η κιρσοκήλη μοιάζει με τους κιρσούς των φλεβών πού βλέπουμε συχνά   στα κάτω άκρα των ανθρώπων.

Η κιρσοκήλη αποτελεί συχνή αιτία μείωσης τόσο  της παραγωγής   όσο και της αλλοίωσης της ποιότητας του σπέρματος , αν και υπάρχει κάποιο  ποσοστό πού κυμαίνεται περίπου στο 35-40% , όπου παρά την ύπαρξη του ανατομικού προβλήματος ,το σπέρμα παραμένει  αναλλοίωτο.

Η εξέλιξη πολλών περιστατικών με κιρσοκήλη είναι σχετικά αργή και επειδή ή  διάγνωση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη ,μπορεί εφόσον ή πάθηση δημιουργήσει προβλήματα , να έχει άμεση χειρουργική αντιμετώπιση με επιτυχία.

2. Τι συμπτώματα έχει ή Κιρσοκήλη
Συνήθως  αυτή ή πάθηση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ενοχλήματα – αυτό ίσως είναι κάποιο πρόβλημα αφού δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή - σε λίγες περιπτώσεις μόνο υπάρχει μια μέτρια αίσθηση πόνου. Ο πόνος αυτός ποικίλει αφού μπορεί να δίνει ένα αίσθημα δυσφορίας ή ελαφρού βάρους στην περιοχή του οσχέου και να γίνεται περισσότερο έντονος όταν ό ασθενής κάθεται ή στέκεται για αρκετή ώρα ή εκτελεί μια φυσική άσκηση ή  άλλη δραστηριότητα. Συνήθως ό πόνος εξαφανίζεται ή απλά γίνεται ανεπαίσθητος όταν το άτομο αναπαύεται σε επικλινή θέση. 

Πότε πρέπει να ζητηθεί ιατρική βοήθεια

Η διάγνωση , επειδή ή ασθένεια δεν έχει συνήθως συμπτώματα , γίνεται σχεδόν πάντα ,όταν τά άτομα αυτά ψάχνουν για ιατρική βοήθεια σε περίπτωση υπογονιμότητας ,δηλ. όταν το ζευγάρι παρά την κανονική σεξουαλική ζωή ή  και την οργανωμένη πολλές φορές προσπάθεια για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη, αδυνατεί να φθάσει στον στόχο του . Παρ΄όλα αυτά εάν κάποιος έχει την αίσθηση πόνου ,εάν ψηλαφά κάποια μάζα , ή εάν παρουσιάζει κάποιο πρήξιμο στον όρχι ή στην περιοχή του οσχέου, καλό είναι να αναζητά άμεσα ιατρική βοήθεια.

3. Ποια είναι τά αίτια της Κιρσοκήλης
Οί σπερματικές φλέβες έχουν την λειτουργία να αποχετεύουν το αίμα στους όρχεις και αυτό το επιτυγχάνουν μέσα από ένα μηχανισμό πού στηρίζεται στην καλή κατάσταση ενός συστήματος βαλβίδων πού με την κίνηση τους προς μια κατεύθυνση μεταφέρουν το αίμα αντίθετα με την βαρύτητα. Εάν λοιπόν αυτό το σύστημα υποστεί βλάβη τότε αρχίζει ή παλινδρόμηση του αίματος μέσα στις φλέβες με συνέπεια την διάταση τους ,εγκαθιστώντας το φαινόμενο της φλεβικής ανεπάρκειας. Σ΄αυτό φαίνεται να συντελεί και ό ανατομικός παράγοντας σε σχέση με την κάθετη εκβολή της αριστεράς σπερματικής φλέβας στην αντίστοιχη  Νεφρική φλέβα. Φθάνει δε ό ένας όρχις (κύρια ό αριστερός) να υπόκειται σε αυτή την αργή εκφύλιση του σπερματικού επιθηλίου και σε ένα δεύτερο  χρόνο να επηρεάσει την λειτουργία και του άλλου όρχεως. Οί ηλικίες πού ευρίσκονται σε μεγαλύτερο ρίσκο για την εμφάνιση της κιρσοκήλης είναι μετά την εφηβεία ,από 15 έως και 30 ετών.

4. Τι επιπλοκές έχει αυτή ή πάθηση
Οί κύριες επιπλοκές έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον όρχι  σαν όργανο και με την πρόκληση υπογονιμότητας. 

Συρρίκνωση του αντίστοιχου όρχεως (ατροφία). Ό όρχις εμπεριέχει τά σωληνάρια με το σπερματικό επιθήλιο, μέσα στα οποία λαμβάνει χώρα ή παραγωγή των σπερματοζωαρίων. Όταν αυτά υπόκεινται σε αλλοιώσεις λόγω της κιρσοκήλης , ό όρχις συρρικνώνεται και αποκτά μαλακή υφή. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο γιατί ό όρχις υφίσταται συρρίκνωση, αλλά ή δυσλειτουργία των βαλβίδων επιτρέπει στο αίμα να λιμνάζει στις σπερματικές φλέβες , με αποτέλεσμα την δημιουργία παραγόντων  όπως , την μειωμένη απόδοση οξυγόνου στους ιστούς ,  την αύξηση των προϊόντων οξείδωσης , τήν αυξημένη  ενδοσωληναριακή πίεση ,   να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την καταστροφή του σπερματικού επιθηλίου.

Υπογονιμότητα (Στειρότητα).Οί ορχικές φλέβες λειτουργώντας φυσιολογικά , βοηθούν να  διατηρείται  μια συγκεκριμένη χαμηλή θερμοκρασία στο επίπεδο της σπερματικής αρτηρίας ,δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την παραγωγή των σπερματοζωαρίων. Όταν ή φυσιολογική ροή του αίματος εμποδίζεται ,όπως συμβαίνει στην κιρσοκήλη, ή θερμοκρασία αυξάνεται και ασκείται αρνητική επίδραση στο επίπεδο του σπερματικού επιθηλίου , πού έχει σαν αποτέλεσμα την  μείωση της λειτουργικής του ικανότητας και  την υποστροφή του .


5. Εξετάσεις και διάγνωση
Στην κλινική φυσική εξέταση συνήθως ανευρίσκεται μια σπειροειδής μάζα ,χωρίς άλγος στην ψηλάφηση, πού δίνει την αίσθηση ενός ‘’σάκου με σκουλήκια ‘’ και αυτό συμβαίνει όταν είναι αρκετά διατεταμμένες ,αυτό πού λέμε 3ου βαθμού.

Θα σας ζητηθεί να πάρετε μια βαθειά εισπνοή ενώ ταυτόχρονα θα ασκείτε μια πίεση προς τά κάτω, προκειμένου να γίνουν περισσότερο εμφανείς οί διευρυμένες ήδη φλέβες και να διευκολυνθεί ή διάγνωση. Σέ κάθε περίπτωση ή εξέταση θα συνεχισθεί με την λήψη υπερηχογραφικών εικόνων με την χρήση ειδικής  υπερηχογραφικής κεφαλής υψηλής ευαισθησίας - από έναν εξειδικευμένο στην υπερηχογραφία του ουρογεννητικού συστήματος ουρολόγο - ή οποία θα ανακαλύψει την ύπαρξη και το μέγεθος της ανατομικής βλάβης του φλεβικού πλέγματος καθώς και της παλινδρομικής δυσλειτουργίας της φλεβικής ροής. Ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει  ή θα αποκλείσει την  ύπαρξη οιαδήποτε άλλης  πιθανής αιτίας πού μπορεί να ευθύνεται για οτιδήποτε είδους ενόχλημα  στην περιοχή.
 

6. Θεραπευτικές επιλογές και φάρμακα
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης απαιτείται όταν υπάρχει έντονο και χρόνιο άλγος το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή , όταν ό όρχις έχει υποστεί συρρίκνωση (σε σύγκριση με τον άλλο όρχι) ,ή όταν έχει προκαλέσει σαφείς ανωμαλίες στο σπέρμα με συνέπεια το άτομο να είναι υπογόνιμο ή στείρο. Αν και ή κιρσοκήλη εξελίσσεται συνήθως σε νεαρά ηλικία μετά την εφηβεία , δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένο το χρονικό σημείο πού θα πρέπει να λάβει χώρα , ή χειρουργική της αντιμετώπιση . 

Ενδείξεις όμως σε κάθε περίπτωση, για την γρήγορη αντιμετώπιση της ακόμα και από την εφηβική ηλικία , αποτελούν ή προοδευτική ατροφία του όρχεως , το επίμονο άλγος στην συγκεκριμένη περιοχή, όπως και ή καταγραφή αρνητικών διαφοροποιήσεων του σπέρματος στα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος.  
       

Μέθοδοι χειρουργικής αντιμετώπισης

1. - Ανοικτό χειρουργείο. Αποτελεί την συνήθη πρακτική επιλογή  αντιμετώπισης της κιρσοκήλης ,με τομή στο ύψος του βουβωνικού πόρου (transinguinal) ή άνωθεν και πλάγια  του έσω στομίου αυτού χαμηλά στην κοιλιακή χώρα(γνωστή ως μέθοδος κατά Palomo ή retroperitoneal), ή ακόμα και με μικρή τομή κάτωθεν του βουβωνικού πόρου(subinguinal) πού αποτελεί και την πρακτική επιλογής όταν εφαρμόζουμε την Μικροχειρουργική Αποκατάσταση της κιρσοκήλης (Microsurgical Varicocelectomy) με την χρήση συστήματος μεγέθυνσης του οπτικού πεδίου.

         
 

Η Μικροχειρουργική Κιρσοκηλεκτομή, κατέχει σήμερα την πιο σπουδαία θέση στις επιλογές της αποκατάστασης  της  πάθησης της κιρσοκήλης , αφού ή προσπέλαση γίνεται με χαμηλή μικρή τομή χωρίς την διατομή περιτονίας  ή μυϊκής μάζας , παρέχει άμεση και άριστη πρόσβαση στα στοιχεία του σπερματικού τόνου ,με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου είναι απόλυτα ευκρινής ό διαχωρισμός των επιμέρους ανατομικών στοιχείων του τόνου (δηλ. φλεβών , σπερματικής αρτηρίας , λεμφαγγείων κ.λπ.) , με προσεκτική και λεπτομερειακή απολίνωση όλων των παθολογικών και μη φλεβικών κλάδων με στόχο την αποκατάσταση της φλεβικής ροής  μέσα από κλάδους πού δεν ενέχουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης του προβλήματος (αρκετά σημαντικός παράγων στις άλλου τύπου επεμβάσεις) καί με πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών (σχεδόν ανύπαρκτα) καθώς και άμεση σχεδόν επαναφορά στην καθημερινή δραστηριότητα.

                                                         
Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 1-2ημέρες και το μετεγχειρητικό άλγος είναι ελάχιστο(συνήθως χρειάζεται μια λήψη ελαφρών αναλγητικών ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για 1-2 ημέρες μετά την επέμβαση) και χρήση αντιβιοτικών για μερικές ημέρες μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. Σεξουαλική επαφή μπορεί να έχει το άτομο 1 εβδομάδα μετά την επέμβαση. Η αναγέννηση της σπερματικής σειράς  συνήθως γίνεται μετά το 3μηνο , οπότε και εξετάσεις σπερμοδιαγράμματος  ζητούνται μετά παρέλευση 3-4 μηνών και εφόσον καταστεί αναγκαίο ή θεραπεία συνεπικουρείται και με φαρμακευτική αγωγή, όπως ορμονικά σκευάσματα ,βιταμίνες κ.λπ.

    
2. - Λαπαροσκοπική ή Ρομποτική χειρουργική. Αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση γιατί ή προσέγγιση γίνεται με μικρές οπές στην κοιλιακή χώρα (πού σημαίνει ότι το μετεγχειρητικό άλγος είναι ελάχιστο και ή επαναφορά στην δραστηριότητα άμεση). Και αυτή ή μέθοδος βέβαια εκτελείται με Γενική νάρκωση , έχει δε ανάγκη ελάχιστης  παραμονής στο  Νοσοκομείο (1 ημέρα μόνο).

3. - Διαδερμικός Εμβολισμός. Είναι μια μέθοδος πού απαιτεί μόνο τοπική νάρκωση. Με μια πολύ μικρή διάνοιξη στο άνω μέρος του οσχέου, ανευρίσκεται διογκωμένος φλεβικός κλάδος από το κληματοειδές  φλεβικό πλέγμα ,εισάγεται μικρός φλεβικός καθετήρας  πού σταθεροποιείται με ράμμα ,με χορήγηση ειδικής σκιαγραφικής ουσίας μέσα από τον φλεβοκαθετήρα  και την βοήθεια ενός ειδικού ακτινοσκοπικού μηχανήματος απεικονίζεται ή έσω σπερματική φλέβα σε όλη την πορεία της  και τέλος πραγματοποιείται ό εμβολισμός με ειδική ουσία ,πού στερεοποιείται και αποφράσσει την φλέβα , λίγα λεπτά μετά την έγχυση της.

 

Η έξοδος από το Νοσοκομείο γίνεται την ίδια μέρα , μετά από 2-3 ώρες από την επέμβαση.